Traumer

Traumatiske oplevelser sætter spor, ofte så dybe, at det ikke er muligt at overvinde dem på egen hånd. De får ofte smertelig indflydelse på forholdet til sig selv og andre, og det er derfor vigtigt at få arbejdet med disse oplevelser. Ofte er der tale om så stor en smerte, at man ikke tør betro den til de mennesker, man omgås. Der kan også være tale om, at man ikke tør lukke andre ind i sit liv, fordi man simpelthen mangler den grundlæggende tiltro til verden.

 

Traumatiske oplevelser i barndomsårene

Traumatiske oplevelser kan desværre erfares gennem hele livet.

 

Nogle har som barn oplevet, at deres forældre ikke anerkendte deres behov og følelser; at forældrene var ligeglade med dem. De har måske gået for lud og koldt vand, har selv måtte sørge for mad, drikke og tøj på kroppen. Nogle er blevet direkte mishandlet, er blevet slået eller har været udsat for seksuelt misbrug.

 

Omsorgssvigt som barn, emotionelt såvel som fysisk, kan give så alvorlige ar, at man mister den basale tillid til verden. Det får betydning for den måde, hvorpå man omgås andre senere i livet. For nogle betyder det især, at intime forhold bliver ubærlige, fordi man hele tiden må være i forsvarsposition og på vagt over for tegn på at blive udnyttet, svigtet eller forladt. For andre kan der være tale om en generale reduceret relationskompetence, som fx kan komme til udtryk som social angst.

 

Det er ikke blot forældrene, der spiller en vigtig rolle i barndomsårene. Også jævnaldrende kammerater og voksne uden for den nære familie har indflydelse på, hvordan man som menneske formes.

 

Mobning i skoleårene er for mange forbundet med så stor smerte, at de senere bliver meget påpasselige med at omgås andre.

 

Seksuelt misbrug kan være så belastende, at ens selvværd ødelægges og traumer gør at man udvikler angst eller depression.

 

Man kan forstå traumatiske oplevelser i barndommen på den måde, at man meget tidligt i livet har indlært nogle modeller for, hvordan man omgås andre. Det er fuldt forståeligt, at man har udviklet et bestemt perspektiv på andres motiver, som måske bærer præg af usikkerhed, mistillid og frygt. Det er også naturligt, hvis ens eget selvbillede er præget af manglende tiltro til egne kompetencer, usikkerhed, tomhed og måske endda selvhad. Det er meget smerteligt, både i kraft af den manglende selvaccept og problemerne med at indgå i relationer til andre.

 

Kriser i voksenalderen

Som voksen kan man også erfare så traumatiske oplevelser, at ens verdens- og selvbillede rystes og ændres.

 

Traumatiske oplevelser spænder over en forholdsvist bred skala, hvor det er individuelt, hvad der opleves som traumatisk for den enkelte. En fødsel kan f.eks. være af traumatisk karakter, hvilket af de fleste opfattes som forståeligt, hvis barnet er sygt eller dør, eller hvis kvinden selv er ved at omkomme under fødslen. Det kan dog også være en traumatisk oplevelse for kvinden, selv om fødslen har forløbet normalt og barnet er sundt.

 

For nogle kan svigt i parforholdet såsom utroskab eller en ulykkelig skilsmisse efterlade så store ar, at det bliver svært at stole på kærligheden igen.

 

Ulykker, katastrofer, tortur, overfald, drabsforsøg og voldtægt er blandt de voldsommere oplevelser, som ofte medfører en traumatisk reaktion. Også dødsfald blandt ens nærmeste kan udløse en sådan.

 

Hvad er en traumatisk reaktion?

Symptomer på en traumatisk reaktion kan være undgåelsesadfærd, hvor man forsøger at undgå alt, der ligner den traumatiske oplevelse, manglende evne til at knytte bånd, overdrevent behov for andre mennesker (en oplevelse af, at det er utrygt at være alene), søvnbesvær og –forstyrrelser, depression, angst, identitetsforstyrrelse, isolation, vrede og flashbacks fra den traumatiske oplevelse.

 

Det, der ofte udløser en traumatisk reaktion, er, at personen under den traumatiske oplevelse har følt sig essentielt ligegyldig, krænket, handlingslammet, hjælpeløs, skrækslagen eller bange for at miste livet.

Vi kan tilbyde dig?

  • Et bredt hold af dygtige psykologer
  • En lang erfaring med mange terapiformer
  • Afdelinger i hele landet
Gå til webshoppen »

Hvordan foregår terapien hos PSYCARE?

Mange mennesker vælger at søge professionel terapeutisk bistand, når de befinder sig i svære livssituationer, som kan være vanskelige at løse på egen hånd. < Terapi kan være løsningen, når det ikke længere hjælper at tale med familie og venner. Her kan en psykolog træde til og som udenforstående tilføre den givne situation flere nuancer. Læs mere om terapien hos PsyCare her »

Nyheder

Læs flere nyheder »

Tilmeld nyhedsbrev

Skriv dig op og modtag tips og inspiration til bedre mentalt velvære.
* Email:
*Fornavn:
*Efternavn: